Leerkring Water/ Klimaatadaptatie

Deze leerkring is in het najaar van 2015 opgestart. Vragen die centraal staan, zijn: wat zijn de ontwikkelingen in deze sector? Hoe ziet het speelveld eruit? Waarom worden wij soms nog niet zo goed gevonden als partner? Hoe kunnen wij ons beter profileren? De groep ontwikkelde een concrete ‘pitch’ om het lokale NME werk beter te presenteren aan relevante partijen.

In de bijeenkomst in december 2015 schoven ook het ministerie van I&M (Deltaprogramma) en Unie van Waterschappen aan bij de werkgroep  en in 2016 bieden we bij met name waterschappen en gemeenten deze pitch aan en kijken hoe meer lokale NME organisaties beter in beeld kunnen komen bij relevante ontwikkelingen en trajecten in deze sector.