Leerkring Grondstof / (Zwerf)afval

Deze leerkring bestaat uit ruim 60 NME medewerkers, die met grondstof- / (zwerf)afvalprojecten bezig zijn, en mensen van Rijkswaterstaat, GemeenteSchoon en NederlandSchoon.

In 2018 staat op de agenda de Participatietafel circulaire economie (DuurzaamDoor/RVO), Samenwerking met Nederland Schoon, Project Afval op School (PO, VO en MBO) en de Afvalvrije school. Monique Verstraten van Natuurcentrum Arnhem is de vertegenwoordiger grondstoffen en circulaire economie aan de Participatietafel en trekker van deze leerkring.

Portfolio en zwerfafvallessen
In eerste instantie heeft de groep zich gericht op het maken van een portfolio en vier goede NME producten geselecteerd voor het basisonderwijs. Ook zijn ervaringen gedeeld in het aangaan met overeenkomsten met gemeenten en afvalbedrijven. Aansluitend is een kennisdeling van projecten voor voortgezet onderwijs bezig en in 2017 richt de werkgroep zich op het thema Afvalvrije Scholen.
In 2016 is gezocht naar wat we landelijk kunnen faciliteren om te zorgen dat je lokaal beter zichtbaar wordt als partij op dit thema.
In 2016/2017 is een samenwerkingsimpuls Schoon Belonen (Nederland Schoon) ingezet om het contact tussen NME-centra en gemeenteambtenaren op dit thema te versterken en meer activiteiten rond dit thema mogelijk te maken. In dit kader hebben NME-organisaties zijn er 72 extra zwerfafvallessen verzorgd.

GDO Is vertegenwoordigt in de werkgroep Landelijke Afvalcommunicatie (LAC).

Meer informatie? Mail René Munsters: Rmunsters@vereniginggdo.nl

leerkring grondstof jan 2018