Verbinden

 

GDO is een bestuurlijk en NME-netwerk dat duurzame ontwikkeling dicht bij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken in samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

GDO speelt in op de energieke samenleving en op nieuwe ideeën over een circulaire economie.

GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken door te inspireren en te verbinden. Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

GDO is opgericht op 28 februari 2008.

Notitie: GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Verslag ALV december 2014

Verslag ALV november 2015

Laatst gewijzigd

23-03-2017 12:48

Publicaties

Laatst gewijzigd

14-03-2017 16:27

Agenda 2017

Voorzitter Henk Mirck:
'Op lokaal niveau moet duurzaamheid waargemaakt worden. Bewonersinitiatieven zijn daarbij steeds belangrijker. Daar kunnen we als bestuurders op inzetten. Geef inwoners de kans en de ruimte. Ondersteun de samenleving om duurzaam te gaan handelen.'

Bestuurlijk moderator Jean Eigeman: 'We kunnen regels ontwerpen tot we erbij neervallen en de meest effectieve uitvindingen en presenteren om op water- en energiegebruik te bezuinigen. Het is allemaal van beperkte waarde als we er niet in slagen om mensen met ons mee te krijgen.'