Leerkring grondstoffen/ circulaire economie weer aan de slag

Op donderdag 18 januari van 9.00 tot 12.30 uur wordt de eerste leerkring grondstoffen/ circulaire economie gehouden te Utrecht. Deze leerkring is de voortzetting van de werkgroep zwerfafval/ grondstoffen. Deze werkgroep heeft in de periode 2014 – 2016 veel werk verricht.

Wat is het doel van de leerkring?
In 2018 gaan we weer aan de slag. Doel van de leerkring is:
• actief informatie en ervaringen onderling delen (mede via een online platform),
• kennis creëren en verspreiden,
• het maken van nieuw lesmateriaal coördineren en
• relaties met relevante stakeholders onderhouden.

We willen minimaal drie keer per jaar een lange ochtend bijeenkomen (in Utrecht).

Wat zijn de activiteiten?
In de leerkring gaan we in ieder geval de ervaringen delen van het project Afval op School (afvaleducatie en afval scheiding voor PO, VO en MBO). Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door o.a. SME Advies in samenwerking met NME centra. Er zijn nog ruime mogelijkheden om deel te nemen aan dit project. Op deze bijeenkomst krijgen we een nadere toelichting (zie ook www.afvalopschool.nl).

Verder verdiepen we de samenwerking met Nederland Schoon. Momenteel ontwikkelen we samen lesmateriaal dat we in de leerkring willen laten zien en bespreken.

Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de Participatietafel circulaire economie van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.

Verder kunnen alle deelnemers aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen die ze met elkaar willen bespreken.

Aanmelden
In verband met de ruimte die we moeten regelen, willen we graag weten wie er komt. Geef dit zo spoedig mogelijk door aan René Munsters, interim moderator NME: Rmunsters@verenigingGDO.nl
Meld het ook als je deze keer niet kunt, maar wel wilt aansluiten bij deze leerkring.

Begin 2018 komen er ook leerkringen voor biodiversiteit, voedsel, energie en water/klimaatadaptatie.