Samenwerken aan waterbewustzijn - in Zuid-Limburg

Het regent vaker en harder in ons land en we kennen langere warme en droge periodes. Dat vraagt om concrete acties, ook van bewoners. Kinderboerderijen ontvangen vele tienduizenden bezoekers per jaar en zijn daarmee ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken.

Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' vol praktische tips is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. Tips die ook toe te passen zijn in tuinen of op grotere locaties zoals bedrijventerreinen.

"Juist kleinschalige maatregelen in tuinen van bewoners zijn ook nodig om de doelstellingen om voldoende water te kunnen bergen, op tijd te kunnen realiseren", aldus Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, bij de officiële overhandiging.

Iedereen is waterbeheerder
Het ministerie van I&M (de Watercoalitie) en GDO hebben samen een vervolgtraject ontwikkeld rond watereducatie. De gedachte "iedereen is waterbeheerder" willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatie-centra, kinderboerderijen, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dit proces helpen we graag verder.

Het kan ook een bijdrage zijn aan het proces van klimaatadaptatie in de openbare ruimte. Waterschap Limburg geeft hieraan op verschillende manieren vorm. Onder meer in Sittard-Geleen met het waterafkoppelingsproject. Daarom organiseren we met Waterschap Limburg, CNME De Rollen in Sittard en CNME Maastricht en het GDO Netwerk in Zuid-Limburg op 15 juni een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden.

Programma
15.00u    Ontvangst met koffie, thee
15.15u    Welkom
15.20u    Waarom is inspiratie nodig, wat is het gezamenlijk belang van educatie?
15.30u    Pitches van Joke Kersten, heemraad van Waterschap Limburg, wethouder Ruud Guyt van Sittard-Geleen en van het CNME
15.45u    Watereducatie geconcretiseerd: basis voor coalitievorming - Anneke van Veen, waterambassadeur GDO over praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
16.15u    Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.50u    Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
17.15u    Drinks

Wij hopen op een goede bijeenkomst. Uw inbreng is voor ons van groot belang.

De bijeenkomst vindt plaats in Dierenbeschermingscentrum Limburg, Langereweg 9, 6121 SB Born.
U kunt zich HIER aanmelden.